De Belastingdienst heeft op 20 oktober jl. verschillende soorten brieven verstuurd aan belastingplichtigen, of aan diens belastingadviseurs, over de uitkomst van de nieuwe berekening in het kader van het rechtsherstel box 3.

Eerder, 30 juni dit jaar, had de Belastingdienst al brieven gestuurd aan belastingplichtigen wiens bezwaren gegrond zijn verklaard in de massaalbezwaarprocedure box 3. Van de 'oktober'-brieven zijn vier verschillende brieven verstuurd.

  • De uitkomst van de nieuwe berekening is gunstiger dan de uitkomst van de oude berekening. De belastingplichtige krijgt geld terug: voorbeeldbrief ‘de nieuwe berekening is gunstiger’.
  • De uitkomst van de nieuwe berekening is gunstiger, maar dit heeft geen gevolgen voor het belastingbedrag van de belastingplichtige: voorbeeldbrief ‘de nieuwe berekening is gunstiger maar heeft geen gevolgen’.
  • De uitkomst van de oude methode is gunstiger. In dit geval verandert niets voor de belastingplichtige: voorbeeldbrief ‘de uitkomst van de oude methode is gunstiger en heeft geen gevolgen’.
  • Het resultaat van de herberekening is nog niet bekend. In een enkel geval is het niet gelukt om de nieuwe berekening vóór 4 augustus 2022 te maken. De belastingplichtige heeft een brief gekregen met de mededeling dat de Belastingdienst probeert hem of haar uiterlijk 1 oktober 2022 een bericht te sturen: voorbeeldbrief bericht over rechtsherstel volgt later.

Wanneer belastingplichtigen met een nieuwe, gunstigere berekening hun belastingadviseurs hebben gemachtigd, zijn die adviseurs ook op de hoogte via een Service Bericht Aanslag (SBA).

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

98

Gerelateerde artikelen