De Belastingdienst heeft de overzichten 'Verdragsstaten IB ingezetenen' en 'Verdragsstaten IB niet-ingezetenen' geactualiseerd. Met deze overzichten kan per verdragsland worden gecontroleerd of Nederland of het andere land belasting en/of premie moet inhouden op inkomsten.

Om te voorkomen dat iemand meer dan 1 keer inkomstenbelasting betaalt, heeft Nederland met een aantal landen belastingverdragen afgesloten. Als iemand in Nederland woont, maar inkomsten heeft uit een ander land dan zijn deze buitenlandse inkomsten altijd belast in Nederland, ténzij het recht om belasting te heffen op grond van (inter)nationale regelingen is toegewezen aan een ander land dan Nederland. Dit kan worden opgezocht in het overzicht voor ingezetenen.

Als iemand niet in Nederland woont maar inkomsten in of vanuit Nederland heeft, hangt het af van het belastingverdrag waar de inkomsten worden belast. Dit kan worden opgezocht in het overzicht voor niet-ingezetenen.

Verdragenoverzicht

Het ministerie van Financiën publiceert daarnaast elk kwartaal een overzicht van belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met een groot aantal landen ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Het laatste overzicht is van januari 2021.

Bron: Belastingdienst/Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

36

Gerelateerde artikelen