Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Het Wageningen Economic Research (WECR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit.

Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio.
 

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Agro

0

Gerelateerde artikelen