Er komt een nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders, hypotheekhouders en executanten. De maatregel bepaalt dat zij aansprakelijk zijn voor de omzetbelasting, die de ondernemer is verschuldigd als gevolg van een gedwongen verkoop aan een niet ondernemer. Het gaat hier om aan hem toebehorende zaken waar een pand-, hypotheek- of executierecht op rust.
Dat staat in de belastingplannen voor volgend jaar. Bij verkoop van zaken van een bedrijf dat financiële problemen heeft, geldt in bepaalde gevallen een verleggingsregeling. Dit betekent dat de koper de verschuldigde omzetbelasting betaalt, in plaats van de verkoper. Is de verleggingsregeling niet van toepassing? Dan mag de Belastingdienst straks ook de pandhouder, hypotheekhouder of executant aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde omzetbelasting.
 
Nu kan de Belastingdienst de omzetbelastingschuld vaak op niemand verhalen. Dit komt doordat de ondernemer (bijna) failliet is. De nieuwe maatregel zorgt dus voor een hogere belastingopbrengst.
 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Invordering

Dossiers: Prinsjesdag 2017

0

Gerelateerde artikelen