Uit intern onderzoek bij de Belastingdienst is gebleken dat belastingadviseurs vraag 5c van de papieren aangifte schenkbelasting structureel niet invullen. Het antwoord op vraag 5c - 'Als er schenkbelasting moet worden betaald, wie betaalt die dan?' - is echter een verplicht invulveld in het systeem van de Belastingdienst. Zonder antwoord kan de de aangifte niet worden gedigitaliseerd. Dat meldt de dienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Op de vraag wie de schenkbelasting betaalt, is er een keuzeoptie tussen de ontvanger van de schenking of de schenker. Het antwoord op die vraag ontbreekt vaak als een beroep wordt gedaan op een éénmalig verhoogde vrijstelling, een bijzondere vrijstelling of een overige vrijstelling, of als een schenking wordt gedaan die binnen de grens van de jaarlijkse vrijstelling valt.

In bovenstaande situaties is geen schenkbelasting verschuldigd en lijkt het antwoord op vraag 5c niet van belang. Het invullen van de vraag is echter belangrijk voor verwerking in de systemen van de Belastingdienst. In de papieren aangifte schenkbelasting moet de adviseur deze vraag daarom altijd beantwoorden. Dat draagt bij aan een snellere digitalisering van de papieren aangifte schenkbelasting. AIs de vraag niet wordt beantwoord, moet de Belastingdienst alsnog vragen om het antwoord.

De oproep voor het invullen van vraag 5c geldt alleen voor de papieren aangifte schenkbelasting. In de digitale aangifte (DFS) staat de keuzeoptie standaard ingevuld op ‘ontvanger’. Deze keuze kan worden aangepast naar ‘schenker’.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

1185

Gerelateerde artikelen