Nederlandse particuliere beleggers zullen jaarlijks €130 miljoen rendement mislopen door de afschaffing van de dividendbelasting. Tot die berekening komt de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas), de branchevereniging, die de grote vermogensbeheerders in Nederland vertegenwoordigt, ziet daarom het liefst dat de dividendbelasting blijft.

De argumentatie van Dufas is dat particulieren belastingvoordelen gaan mislopen bij afschaffing omdat beleggen via beleggingsfondsen gebeurt, de zogeheten fiscale beleggingsinstellingen (fbi).

Het doel van de FBI is er voor te zorgen dat de Nederlandse particulier die belegt via een beleggingsfonds per saldo fiscaal hetzelfde wordt behandeld als een Nederlandse particulier die direct op de beurs belegt. Anders gezegd: beleggen via een beleggingsfonds mag geen extra belasting tot gevolg hebben voor de Nederlandse belegger (anders dan de normale inkomstenbelasting). Afschaffing van de dividendbelasting leidt juist wel tot een verhoging van de belastingdruk voor de Nederlandse particuliere belegger doordat de verrekening van bronbelasting verloren gaat en de toegang tot lagere buitenlandse bronbelasting via Nederlandse belastingverdragen in gevaar komt.

Belastingdruk

Net als particuliere beleggers die rechtstreeks beleggen, kan een beleggingsfonds (via de afdrachtsvermindering in de dividendbelasting) de resterende buitenlandse bronbelasting verrekenen. Dat kan een beleggingsfonds na afschaffing van de dividendbelasting voor beleggingsfondsen niet meer. De afdrachtvermindering is immers een regeling binnen de dividendbelasting. Dit leidt tot een additionele verhoging van de belastingdruk voor de particuliere fondsbelegger.

Omvang

Alleen al het vervallen van de afdrachtsvermindering leidt volgens Dufas in veel gevallen tot een verlaging van het rendement van 0,30% tot 0,50% per jaar voor de Nederlandse particulieren. De lastenverzwaring voor de Nederlandse belegger becijfert Dufas op ruim € 130 miljoen per jaar. Bij verlies van de voordelen van de belastingverdragen bedraagt deze een veelvoud hiervan.

Belastingverdragen

Beleggingsfondsen hebben onder het FBI-regime in beginsel recht op toepassing van dezelfde buitenlandse bronbelastingtarieven als de Nederlandse particuliere belegger (vaak 15%). Dit is naar verdragslanden altijd verdedigd met het argument dat de FBI verplicht is de jaarlijkse winsten uit te keren aan de beleggers onder inhouding van 15% Nederlandse dividendbelasting. Hierdoor wordt voorkomen dat deze beleggingsfondsen worden misbruikt door buitenlandse beleggers. Dufas vreest dat verdragslanden de afschaffing van de dividendbelasting op deze jaarlijkse winstuitkeringen aangrijpen om deze Nederlandse beleggingsfondsen de toegang tot de belastingverdragen te ontzeggen.

Door de dividendbelasting te behouden voor beleggingsfondsen wordt ook voorkomen dat Nederland een doorstroomfunctie krijgt voor beleggingskapitaal. Dufas roept dan ook op om de dividendbelasting voor beleggingsinstellingen te handhaven of in ieder geval tijd en ruimte te creëren om na te denken over een oplossing voor deze beleggingsfondsen.

 

Bron: Dufas

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

  2118
Gerelateerde artikelen