Voortaan kunnen particulieren en zzp'ers geregistreerde machtigingen aan hun belastingadviseurs en andere intermediairs zelf inzien of eventueel intrekken. Dat meldt de Belastingdienst. Bedrijven en organisaties met een RSIN-nummer moeten nog even wachten op deze mogelijkheid. Hetzelfde geldt voor zzp'ers die gebruiken maken van eHerkenning als inlogmiddel.

Een machtiging betekent dat belastingplichtigen voor hun belastingzaken gebruikmaken van een belastingadviseur of boekhouder die gemachtigd is om digitale gegevens van hun te ontvangen via de Belastingdienst. Onlangs werd bekend dat de Belastingdienst de doorlopende machtigingen van belastingadviseurs en andere gemachtigde intermediairs heeft uitgebreid naar 2024.

Via Digipoort van de Belastingdienst kunnen adviseurs aangifte doen voor particuliere klanten of ondernemers. Ook kunnen zij toeslagen regelen of de administratie voor de motorrijtuigenbelasting doen. Daarvoor hebben zij gegevens van hun klanten nodig via de Belastingdienst, die alleen worden verstrekt als particulieren of ondernemers hiervoor toestemming hebben gegeven en er een actieve geregistreerde machtiging is.

Particulieren en zzp'ers kunnen voor het zelf inzien of intrekken van deze registraties met DigiD inloggen bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen. De machtigingen van bedrijven en organisaties met een RSIN-nummer en het inlogmiddel eHerkenning moeten nog even wachten op deze mogelijkheid. Hetzelfde geldt voor zzp'ers die inloggen met eHerkenning. Een release staat ingepland voor dit najaar. Ook adviseurs beschikken dan over deze functionaliteit in Logius.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

192

Gerelateerde artikelen