Een DGA verrekent zijn vordering vanwege pensioen in eigen beheer met een schuld aan dezelfde BV. Hof Den Haag oordeelt dat de DGA hierdoor loon heeft genoten. De pensioenaanspraak is belast.
De zaak (29 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1562) verloopt als volgt. Een man is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV. Deze BV heeft een dochter-BV die op enig moment failliet gaat. De DGA besluit na het faillissement van de dochter-BV om zijn BV op te heffen. De BV heeft op dat moment een pensioenverplichting. De BV heeft ook een vordering op de DGA. In de algemene vergadering van aandeelhouders is besloten dat de vordering van de BV op de DGA ten laste van het resultaat wordt afgeboekt en dat de pensioenverplichting ten gunste van het resultaat wordt geboekt.
 
Volgens de inspecteur van de Belastingdienst is de pensioenaanspraak hierdoor afgekocht of vervreemd. De pensioenaanspraak rekent hij tot het loon (artikel 19b Wet LB 1964). De DGA stelt dat er geen rechtmatige pensioenregeling is afgesloten. Er is namelijk geen pensioenovereenkomst. Ook stelt hij dat aan het afzien van deze aanspraken geen financiële transactie ten grondslag ligt en er geen voordeel is genoten.
 
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de DGA, door de verrekening van de vordering met de pensioenaanspraak, loon heeft genoten. Dat er geen formele overeenkomst is, is niet van belang. Met zijn tweede stelling miskent de DGA de feitelijke gang van zaken. Vordering en schuld zijn verrekend. Volgens de rechtbank is het gelijk aan de inspecteur. De DGA gaat in hoger beroep. Het Hof Den Haag sluit zich echter aan bij het oordeel van de rechtbank.

Belang voor de praktijk

Sinds 1 april 2017 is eigen beheer niet langer toegestaan voor de DGA. Voor bestaande situaties is overgangsrecht geformuleerd. De opgebouwde aanspraak mag worden afgewikkeld zoals is afgesproken, maar verdere opbouw in eigen beheer is niet langer toegestaan. De DGA kan er in de jaren 2017, 2018 en 2019 ook voor kiezen om zijn pensioen in eigen beheer om te vormen tot een oudedagsverplichting (ODV; andere fiscale spelregels!) of af te kopen. Als de DGA kiest voor omzetting naar een ODV dan kan deze weer worden omgevormd tot een lijfrentevoorziening bij een bank of verzekeraar.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

16

Gerelateerde artikelen