Nederland zou er goed aan doen de echte rijken met grote vermogens zwaarder te belasten. Die belasting zou ook kunnen oplopen naarmate het vermogen groter is. De Franse topeconoom Thomas Piketty pleitte daar woensdag voor tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Nu geldt voor iedereen in Nederland een heffing van 1,2 procent over het (fictieve) rendement op vermogen. Dat kan gaan over spaarrekeningen, aandelen of andere vermogens. Piketty wil de heffing over het nettovermogen: het totale vermogen minus de schulden.

Piketty is een inmiddels wereldberoemde Franse econoom die met zijn vorige week in het Nederlands vertaalde 'Kapitaal in de 21ste eeuw' heeft geïnspireerd tot een debat over de kloof tussen arm en rijk. Piketty toont in zijn boek aan dat de rijken steeds rijker worden doordat hun vermogen sneller groeit dan de economie. De lagere- en middenklassen houden dat tempo niet bij waardoor de kloof groter wordt.

De 'stereconoom' werd woensdag onder grote belangstelling en met alle egards onthaald in de Tweede Kamer. Hij betoogde dat ongelijkheid goed is voor de economie, maar slechts tot een bepaald punt. Een extreme kloof zoals 100 jaar geleden moeten we niet willen.

Piketty stelt dat de rijkste 10 procent nu tussen de 60 tot 70 procent van de welvaart bezit. Wordt dat veel meer, dan krimpt het aandeel van de middenklasse en dat is gevaarlijk voor onze democratie. Er moet genoeg overblijven voor de lagere- en middenklassen, aldus de Fransman.

In Nederland ligt het totaal aan belastingen dat we betalen volgens Piketty hoog genoeg. Een lastendruk van rond de 40 procent is nog te doen, maar dat moet niet veel hoger. Een systeem met progressievere belastingen op vermogen kan voor de meeste mensen leiden tot lagere belastingen. Hij denkt aan een tarief van 0 procent over vermogens tot 1 miljoen euro, 1 procent voor vermogens tussen 1 en 5 miljoen en 2 procent voor vermogens boven de 5 miljoen.

Piketty was positief over de eurozone. Volgens hem is het zo dat de eurolanden vooral schulden aan elkaar hebben. De schuld aan de rest van de wereld is kleiner dan andersom. Hij noemde het triest dat de eurolanden meer geld kwijt zijn aan de rente over hun staatsschuld dan ze uitgeven aan onderwijs.

De Kamerleden bedankten de Franse 'beroemdheid' met applaus aan het einde van zijn bliksembezoek.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen