Op 24 september 2015 heeft de Vaste Commissie voor Financiën overleg gevoerd met staatssecretaris Wiebes van Financiën over zijn brief van 1 juli 2015 over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (34002, nr. 104).

In eerste instantie zijn er twee oplossingsrichtingen gepresenteerd in de vorm van de oudedagbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB).

In het overleg blijkt dat Wiebes eigenlijk geen nieuwe fiscale tegemoetkomingen meer wil voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening in eigen beheer door dga's. Hij is meer gecharmeerd van een derde variant: de gefaseerde afschaffing van pensioen in eigen beheer. Ook de leden van de Vaste Commissie voor Financiën zijn enthousiast over deze variant.

Afschaffen pensioen in eigen beheer

Een groot probleem bij (het afschaffen van) pensioen in eigen beheer is het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenverplichting. Wiebes wil dit probleem oplossen door de volgende stimuleringsmaatregelingen in te voeren: 

  • fiscaal vriendelijk afzien van (een deel van) het pensioen ter grootte van het verschil tussen de commerciële en de fiscale waardering;
  • inkomstenbelasting over 80% van de fiscale waarde.


De staatssecretaris zegt toe om voor de kerst met een brief te komen waarin de gefaseerde afschaffing van pensioen in eigen beheer nader is uitgewerkt. Hij merkt op dat de brief misschien nog mee kan in de zak van Sinterklaas. Er volgt dan weer een overleg waarin wordt bepaald welke oplossingsrichting de voorkeur verdient. Daarna gaat hij snel sleutelen aan een wetsvoorstel met een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017.

Belang voor de praktijk

Uit onderzoek blijkt dat ruim 140.000 directeuren-grootaandeelhouders in Nederland pensioen in eigen beheer opbouwen. De totale verplichting die zij zijn aangegaan, in de vorm van oudedags- en nabestaandenpensioen, is 73 miljard. Dat is de totale commerciële waarde. De fiscale waarde bedraagt 42 miljard en het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering blijft toenemen. Een gefaseerde afschaffing van pensioen in eigen beheer heeft dus grote invloed op de oudedags- en nabestaandenvoorzieningen van vele dga's.

Dit kan een goede aanleiding zijn om in gesprek te komen met dga's die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd. Als alternatief voor pensioen in eigen beheer blijft pensioenopbouw bij een professionele uitvoerder of een bancaire lijfrente mogelijk. Daarbij mag uiteraard de nabestaandenvoorziening niet worden vergeten.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen