Advieskantoor PwC en 'denkbedrijf' de Argumentenfabriek hebben het plan om het platform 'Zó werkt het belastingstelsel 'op te richten. Via dit platform willen de organisaties samen met andere spelers in het 'fiscale ecosysteem' expertise en inzichten bundelen om heldere, overzichtelijke en betrouwbare informatie te verschaffen.

Doordat het Nederlandse belastingstelsel complex is en die complexiteit het vertrouwen in het systeem belemmert, hopen de initiatiefnemers met het platform de kennis en het begrip over het stelsel te bevorderen.

Op verschillende manieren wil het platform uitleggen hoe het belastingsysteem in elkaar zit. Voorbeelden zijn het beschrijven van de belangrijkste spelers in het fiscale ecosysteem en hun specifieke rollen en verantwoordelijkheden, of het bieden van duidelijke visualisaties van de diverse belastinggrondslagen en de geldstromen vanuit particulieren, mkb en grote ondernemingen richting de schatkist.

Aanleiding voor de oprichting van het platform zijn de hete fiscale hangijzers op dit moment die leiden tot groeiende complexiteit, polarisatie en een afnemend vertrouwen in het belastingstelsel. De vormgeving van box 3, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en het ondernemingsklimaat roepen vragen op hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt, maar ook hoe het zou moeten werken.

"Er bestaan geen eenduidige antwoorden. Veel te vaak bestaat onbegrip voor bepaalde groepen belastingplichtigen, zonder dat wordt onderkend wat zij ook fiscaal bijdragen. Om zinvolle discussies te kunnen voeren over wat met een belastingstelsel moet worden bereikt, is daarom een gemeenschappelijke basis van feiten essentieel", schrijven de organisaties in hun manifest.

De oprichters hopen op een constructieve discussie over onder meer het stelsel, de verschillende groepen belastingplichtigen en hun fiscale bijdragen, en mogelijke veranderingen daarin. Het platform moet dit mogelijk te maken.

Eind vorige maand is overleg geweest met verschillende belangrijke organisaties binnen het fiscale ecosysteem. Onder meer aanwezig waren AFAS Software, Bond voor Belastingbetalers, Consumentenbond, De Argumentenfabriek, FNV Belastingservice, Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Openbaar Ministerie, Oxfam Novib, PwC Nederland, Register Belastingadviseurs, Tilburg University en VNO-NCW.

Bron: PwC/Argumentenfabriek

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

611

Gerelateerde artikelen