Politieke partijen hebben in hun zoektocht naar financiële middelen hun oog laten vallen op de schenk- en erfbelasting. Zeker als het aan linkse partijen ligt, kan deze fors omhoog.

De SP wil dat deze belasting met 1,1 miljard euro wordt verhoogd, wat hoog is als de huidige opbrengst van circa 1,6 miljard euro in ogenschouw wordt genomen. Groen Links en de ChristenUnie doen met 900 respectievelijk 700 miljoen euro maar net voor de SP onder. De PvdA wil de tarieven verhogen onder gelijktijdige verruiming van de vrijstellingen. Maar per saldo resteert bij de sociaaldemocraten nog altijd een belastingverhoging van 300 miljoen euro.

Formatie

Deze partijen zullen na 12 september, als de coalitiebesprekingen starten en zij zouden mogen aanschuiven, de mogelijkheid om de schenk- en erfbelasting te verhogen ter tafel willen brengen. Partijen als VVD, CDA, SGP en PVV zullen evenwel niet snel en makkelijk akkoord gaan met een generieke verhoging van de tarieven.

Eerdere verlaging

De tarieven van deze belasting zijn per 1 januari 2010 nog fors verlaagd en de tariefstructuur is toen ook vereenvoudigd. Bovendien zijn de vrijstelling voor de partner en de kinderen verhoogd.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen