De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek ingesteld naar mogelijk verboden (fiscale) staatssteun van Polen aan het chemiebedrijf PCC. Het gaat om twee steunmaatregelen, te weten een directe subsidie ​​en een belastingvrijstelling ter waarde van in totaal € 39 miljoen.

In 2012-2013 besloot Polen publieke steun te verlenen aan PCC voor investeringen in een nieuwe fabriek met een jaarlijkse capaciteit van 42 kiloton (kiloton) ultrazuiver monochloorazijnzuur ('MCAA') in Brzeg Dolny, Polen. De overheidssteun nam de vorm aan van een directe subsidie ​​van € 16 miljoen en een belastingvrijstelling van maximaal € 23 miljoen.

Polen vond dat beide steunmaatregelen onder de algemene groepsvrijstellingsverordening van 2008 (GBER 2008) vielen die destijds van toepassing was en dat zij daarom niet bij de Commissie moesten worden aangemeld voor beoordeling op grond van de staatssteunregels. In 2016 hebben de Poolse autoriteiten besloten de belastingvrijstelling in te trekken nadat de Polen zelf concludeerden dat de steun in strijd was met de bepalingen van de GBER 2008. De intrekking is echter niet effectief geworden omdat PCC in beroep is gegaan bij de nationale rechtbanken in Polen.

Het voorlopige standpunt van de Commissie is dat beide maatregelen staatssteun vormen die ter beoordeling aan de Commissie hadden moeten worden gemeld. Bovendien betwijfelt de Commissie in dit stadium of de Poolse maatregelen voor PCC in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels, met name de regionale EU-richtsnoeren 2007-2013.

Lees ook het thema Fiscale staatssteun.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

  305
Gerelateerde artikelen