Vanaf 1 oktober 2018 verdwijnen de postbussen van de Belastingdienst bij de RDW-keuringsstations. Voortaan moeten belastingplichtigen hun aangifte per post versturen.

De bpm-aangifte mét de gevraagde bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop kunnen naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6410 DE Heerlen

De Belastingdienst verwerkt de bpm-aangifte geautomatiseerd. De volgorde waarin de aangiften binnenkomen, bepaalt de doorlooptijd. De doorlooptijd kan worden bekort door de gegevens in 1 pakketje aan te bieden in deze volgorde:

  1. formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’
  2. bijlagen bij het aangifteformulier bpm
  3. overige bijlagen zoals factuur, koerslijst, CVO
  4. taxatierapport

Bij meerdere bpm-aangiften in één envelop moeten de juiste bijlage(n) bij de juiste aangifte worden gevoegd.

De RDW verstrekt geen formulier meer met voertuiggegevens voor de bpm-aangifte. Met ingang van 19 september 2018 stuurt de RDW, na goedkeuring van het voertuig, de voertuiggegevens digitaal door naar de Belastingdienst. Deze krijgt de belastingplichtige dus niet meer zelf. Bij de RDW-keuringsstations liggen flyers met meer informatie over deze nieuwe werkwijze.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

  984
Gerelateerde artikelen