De Nederlandsche bank heeft de consultatie 'good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken' afgesloten en de definitieve gids gepubliceerd. Hierin zijn de reacties uit de consultatie verwerkt.

De gids biedt praktijkvoorbeelden van de identificatie van fiscale integriteitsrisico’s in de cliëntenportefeuille van banken in het licht van potentiële belastingontduiking en -ontwijking. Ook zijn er praktische voorbeelden opgenomen van de wijze waarop banken vormgeven aan hun onderzoek naar individuele cliënten met verhoogde risico’s en hun transacties.

Belastingontwijking en belastingontduiking vallen binnen de definitie van fiscale integriteitsrisico’s, waarop de gids van toepassing is. Banken kunnen naar eigen inzicht gebruik maken van de praktijkvoorbeelden maar zijn hiertoe niet verplicht. De praktijkvoorbeelden zien specifiek op fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van de bank. Mogelijke fiscale integriteitsrisico’s ten aanzien van het eigen handelen van de bank vallen buiten de reikwijdte van de gids.

Bron: DNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  675
Gerelateerde artikelen