President Dineke de Groot van de Hoge Raad slaat in dagblad Trouw alarm over het groeiend aantal burgers dat zich 'autonoom' of 'soeverein' verklaart.

Deze mensen willen zich loskoppelen van de overheid en weigeren nog langer belasting en boetes te betalen. Bij de Hoge Raad zijn inmiddels duizenden brieven binnengekomen van burgers die zich op deze manier denken te kunnen uitschrijven bij de Nederlandse staat, schrijft Trouw.

"We moeten proberen te begrijpen waarom deze mensen dit doen", zegt De Groot. Het is niet gebruikelijk dat ze op deze manier naar buiten treedt. De Hoge Raad spreekt zich in principe alleen uit over specifieke rechtszaken, niet over maatschappelijke problemen.

De Groot vindt het nodig nu aan de bel te trekken. Ze hoopt dat er meer aandacht komt voor het onderliggende probleem: hoe kan het dat mensen in zo'n penibele situatie belanden dat ze zich willen losmaken van de overheid?

"Deze mensen zijn door desinformatie volledig op het verkeerde been gezet", zegt De Groot tegen Trouw. "Ze denken dat ze op deze manier geen rekeningen meer hoeven te betalen. Maar het eindigt met deurwaarders." Uiteindelijk kunnen mensen uit hun huis worden gezet.

Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt zich zorgen over deze autonomen. De groep bestaat uit minstens tienduizend burgers, mogelijk veel meer. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) maken de autonomen deel uit van een bredere beweging, die zich schuldig maakt aan 'anti-institutioneel extremisme'. Zij hebben het wereldbeeld dat een 'kwaadaardige elite' aan de macht is die burgers wil onderdrukken.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

735

Gerelateerde artikelen