Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen aangevuld met implementatievoorstel ATAD1. Hieronder behandelen we alle wijzigingen op het gebied van autobelastingen.

Overige fiscale maatregelen 2019

Voorgesteld wordt de Wet MRB 1994 aan te passen zodat de Belastingdienst voor het toezicht op en de handhaving van de Wet MRB 1994 kentekengegevens kan verwerken met een technisch hulpmiddel. De Belastingdienst zal gebruik maken van de (circa 800) camera’s van de politie met ANPR-technologie boven de Nederlandse wegen en op, aan of in flitspalen en vier (nog aan te schaffen) camera’s met ANPR-technologie op, aan of in rondrijdende scanauto’s. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden verder regels gesteld over de inzet van een technisch hulpmiddel, de vastlegging van de kentekengegevens en de wijze waarop de kentekengegevens verder worden verwerkt.

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

  • De teruggaafregeling in de Wet BPM 1992 voor taxi’s en openbaar vervoer wordt per 1 januari 2020 afgeschaft. Er komt overgangsrecht voor teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf van belasting uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan.
  • De milieudifferentiatie in de Wet belasting zware motorrijtuigen (Wet BZM) wordt geactualiseerd. Meer vervuilende zware motorrijtuigen (vrachtauto’s) gaan meer belasting betalen. Vrachtwagens van klasse EURO III en IV vallen niet meer in de schoonste tariefklasse. De belasting voor klasse EURO 0, I en II wordt nog sterker verhoogd. Voor de schoonste vrachtauto’s (EURO V en VI) blijft in 2019 het huidige lagere tarief van toepassing. Het tarief voor EURO V wordt vanaf 1 januari 2020 beperkt verhoogd, zodat vrachtauto’s uit klasse EURO VI het laagst belast worden. De verwachting is dat de nieuwe tarieven in werking treden per 1 juli 2019, waarbij voor EURO V het tarief pas per 1 januari 2020 wordt verhoogd.
  • De in de Wet uitwerking autobrief II opgenomen fijnstoftoeslag in de Wet MRB 1994 wordt niet per 1 januari 2019 ingevoerd, maar op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Dossiers: Prinsjesdag 2018

10

Gerelateerde artikelen