In dit artikel staan alle fiscale wijzigingen rondom de auto uit het belastingpakket 2021.

Belastingplan 2021

Inkomstenbelasting

Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen. Indien een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen voldoet aan de definitie die in 2020 geldt voor de milieu-investeringsaftrek, geldt de cap (deel catalogusprijs) niet. Voor 2021 bedraagt de korting op de bijtelling voor een reguliere elektrische auto 10% van de cataloguswaarde met een maximum van € 4000. Voor een waterstofauto en een zonnecelauto bedraagt de korting steeds 10% van de cataloguswaarde.

BPM

  • Het belastbaar feit wordt - vanaf een op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip - vervroegd van (de facto) de tenaamstelling in het kentekenregister naar de inschrijving in het kentekenregister.
  • Het afschrijvingspercentage van een gebruikt motorrijtuig wordt - vanaf een op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip - bepaald op basis van de toestand van het gebruikte motorrijtuig op het moment van het onderzoek naar de identiteit van het motorrijtuig door de Dienst Wegverkeer (RDW) voor de inschrijving.
  • De CO2-schijfgrenzen worden verlaagd met 4,2%. De tarieven, de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet, worden eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 4,38% om de belastinggrondslag aan te laten sluiten aan de (verwachte) technologische ontwikkelingen. Dit geldt tevens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag.

Milieuheffingen

Het tot het einde van 2020 geldende verlaagd tarief in de energiebelasting voor openbare laadpalen, wordt verlengd tot en met 2022.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Prinsjesdag 2020

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  701
Gerelateerde artikelen