Het koffertje van de demissionaire minister van Financiën was rijkelijk gevuld. Maar liefst 6 fiscale wetsvoorstellen zijn op de derde dinsdag van september ingediend bij de Tweede Kamer. Naast het Belastingplan 2013 en de Overige fiscale maatregelen 2013 (OFM) was er een voorstel over de forenzentaks, de verhuurderheffing, de hypotheekrenteaftrek en de elektronische registratie van notariële akten. Het gros van de fiscale wijzigingen was reeds bekend. Veel van de maatregelen zijn ook al door het parlement aanvaard via de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 (UFM 2013). Reden voor de Tweede Kamer om de gebruikelijke Algemene Politieke Beschouwingen (APB) vooralsnog niet door te laten gaan. Op korte termijn is er dus geen debat over "Prinsjesdag."

 

Donderdag zal er door de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer wel worden gesproken over de formatie van een nieuw kabinet van tenminste VVD en PvdA. Mogelijk wordt daarbij toch nog ingegaan op specifieke maatregelen.

Assurantiebelasting in plaats van forenzentaks?

Het is dus afwachten welke maatregel in de plaats komt van de forenzentaks. De vakbonden en de werkgevers ageren tegen het voorstel. VVD en PvdA willen er ook vanaf. Zelfs de Koningin noemde de forenzentaks niet meer in de Troonrede, terwijl ze de meeste andere maatregelen wel even kort aanstipte. Rutte (VVD) merkte op dat er dan wel een alternatief moet komen, omdat het voor de premier ondenkbaar is dat het begrotingstekort verder oploopt. Zijn potentiële coalitiepartner Samsom (PvdA) uitte zich in woorden van gelijke strekking. De heren broeden dus op een alternatief. Dat kan haast niet anders dan een tariefsmaatregel zijn, gezien de korte tijd die resteert. Het verhogen van de assurantiebelasting van 9,7 naar 21 procent wordt in de wandelgangen wel geopperd als mogelijk alternatief. Deze forse tariefsverhoging staat in de doorrekening van de financiële paragraaf van het PvdA verkiezingsprogramma en levert toevalligerwijs 1,3 miljard euro op. En laat dat nu juist nagenoeg het benodigde bedrag zijn om de forenzentaks voor volgend jaar van tafel te kunnen vegen. Ook D66, Groen Links, SGP en in mindere mate SP en CDA zijn voorstander van deze maatregel. Het is echter de vraag of de VVD hierin meegaat.

BTW

De BTW verhoging van 19 naar 21 procent lijkt wel definitief. Deze maatregel gaat in per 1 oktober. De PvdA had in het verkiezingsprogramma nog opgenomen om het tarief op 19 procent te laten, maar uit de woorden van PvdA-leider Samsom viel duidelijk op te maken dat hij voor dit punt de handdoek al in de ring had gegooid.

Vennootschapsbelasting

Verder heeft staatssecretaris Weekers woord gehouden door de thincapregeling af te schaffen. Bij het debat in de zomer over beperking van de aftrek deelnemingsrente zegde hij al toe naar dekking op de begroting te zullen zoeken. Deze heeft hij deels binnen de vennootschapsbelasting gevonden door managementactiviteiten van buitenlandse vennootschappen in de Nederlandse heffing te trekken.

Optionele groepsrentebox

Hoewel praktisch van geen betekenis, valt uit een soort fiscale weemoedigheid op dat de nooit ingevoerde optionele groepsrentebox uit de Wet werken aan winst wordt gehaald. Bijna een decennium nadat het Nederlandse concernfinancieringsregime (CFA) in Brussel met veel ophef zijn Waterloo vond, is een opvolger niet mogelijk gebleken. De gereserveerde gelden waren sinds 2011 overigens al structureel ingezet voor het verlengen van de MKB-schijf in de vennootschapsbelasting. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Loonbelasting, Omzetbelasting, Belastingrecht algemeen, Belastingen van rechtsverkeer, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen