Van de mkb-ondernemers die bekend zijn met het UBO-register stelt maar liefst meer dan 70 procent dat het UBO-register een grote inbreuk vormt op hun privacy. Ook maakt een fors deel van de ondernemers zich zorgen om de veiligheid van zichzelf en van de familie wanneer het UBO-register daadwerkelijk wordt ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut.

Vanaf januari 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Dan treedt, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, het UBO-register in Nederland in werking.  Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering, door transparantie te creëren over de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming.

De Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de uiteindelijk belanghebbende. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt. Ofwel omdat hij meer dan 25 % van de aandelen heeft, of door feitelijke zeggenschap. Een deel van deze persoonsgegevens, zoals de naam en het economisch belang van de UBO, wordt via het register openbaar.

Uit gegevens van het CBS en de Nyenrode Business Universiteit blijkt dat er 277.200 familiebedrijven in ons land zijn waarvan de gegevens openbaar worden gemaakt. Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de eigenaren van grotere familiebedrijven onvoldoende bekend is met het UBO-register. Slechts 35 % van de eigenaren is zich bewust van de consequenties van de invoering van het UBO-register.

Bron: RSM-Nyenrode Instituut

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Belastingrecht algemeen

5

Gerelateerde artikelen