De vijfde anti-witwasrichtlijn is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU treedt in werking op 9 juli 2018. Lidstaten dienen uiterlijk op 10 januari 2020 aan deze richtlijn te voldoen.

Op maandag 14 mei 2018 heeft de Raad ingestemd met de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5). De richtlijn bevat onder meer:

  • Betere toegang tot registers van uiteindelijk begunstigden
  • Een pakket aan maatregelen met betrekking tot virtuele valuta
  • Een uitbreiding van de reikwijdte, waardoor belastingadviseurs en vastgoedmakelaars binnen de reikwijdte kunnen vallen

Bron: PbEU

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

  4509
Gerelateerde artikelen