De implementatie van de richtlijn kapitaalvereisten vergt aanpassing van enkele op de Wft gebaseerde besluiten.

Het tot één besluit samengebrachte Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten implementeert de artikelen 89 en 90 van de richtlijn. Het besluit is in werking getreden op 25 september 2014.

Artikel 89 bepaalt dat banken en beleggingsondernemingen jaarlijks informatie openbaar dienen te maken over (onder andere) hun activiteiten, omzet, aantal werknemers, behaalde winst of verlies en belastingen, uitgesplitst naar ieder land waarin zij actief zijn. Dit valt onder het bredere begrip country by country reporting, of CBCR. Ingevolge artikel 90 van de richtlijn dienen banken en beleggingsondernemingen in hun jaarverslag het gerealiseerde rendement op activa te vermelden. Ter wille van de duidelijkheid is ervoor gekozen de regels voor banken en beleggingsondernemingen in één nieuw besluit op te nemen.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Ondernemingsrecht

0

Gerelateerde artikelen