De Raad van State vindt dat met het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 van de PvdA, SP en Partij voor de Dieren de vermindering van de vermogensongelijkheid en het bereiken van een stabiele belastingopbrengst maar in zeer beperkte mate worden bereikt. Bovendien is het voorstel op korte termijn niet uitvoerbaar.

Dat schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. De linkse oppositie in de Tweede Kamer lanceerde het plan vorig jaar na het oordeel van de Hoge Raad dat de toenmalige rendementsheffing over vermogen in box 3 onrechtmatig was.

De Raad van State constateert dat de beoogde beperking van de grondslag tot het vermogen in box 3  tot gevolg kan hebben dat het beeld ontstaat dat middengroepen worden aangepakt en zeer vermogenden worden ontzien. "Dat doet afbreuk aan de begrijpelijkheid en acceptatie van de regeling en is lastig uit te leggen."

Aan de Belastingdienst is een uitvoeringstoets gevraagd waaruit blijkt dat met het voorstel geen uitvoerbare regeling voor de Belastingdienst wordt bereikt. Een progressieve vermogensbelasting is op korte termijn, in 2024, niet te realiseren omdat er te veel ICT-aanpassingen voor nodig zijn. Op langere termijn zouden er bovendien te grote juridische risico's aan kleven. De Tweede Kamer zou de initiatiefwet in zijn huidige vorm daarom niet in behandeling moeten nemen, vindt de Raad van State.

Verder merkt de Raad van State nog op dat de initiatiefnemers het voorstel beter moeten onderbouwen in het licht van het eigendomsrecht zoals de Hoge Raad dat constateerde bij de vermogensrendementsheffing van 2017 tot eind 2021. Een combinatie van een vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting en een vermogensbelasting zou niet proportioneel kunnen uitpakken en leiden tot een dubbele belasting, is de vrees.

Tegen het FD zegt initiatiefnemer Henk Nijboer (PvdA) dat zijn voorstel wel degelijk is bedoeld als alternatief voor de rendementsheffing en bereid is tot het sluiten van een compromis. Bijvoorbeeld progressief boven € 1 miljoen vermogen en eronder reëel rendement.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: Raad van State

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

340

Gerelateerde artikelen