Rechtbanken hebben de afgelopen jaren niet zo weinig faillissementen uitgesproken als in 2021. Het ging vorig jaar in totaal om zo’n 2300 faillissementen, waaronder ongeveer 1700 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 600 natuurlijke personen (individuen). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak.

"De oorzaak van het huidige lage niveau is niet onderzocht, maar is met de coronacrisis in het achterhoofd opvallend te noemen. Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval", schrijft de raad bij de cijfers.

In de 'Algemene regeling zaaksbehandeling' rechtspraak is aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij het lage aantal faillissementen.

Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.

Bron: Raad voor de Rechtspraak

Rubriek: Insolventierecht

Informatiesoort: Nieuws

  135
Gerelateerde artikelen