Rabobank heeft bezwaar gemaakt tegen de boete van 12 miljoen euro die vorige maand door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd opgelegd. Dat meldt de AFM en wordt bevestigd door de Rabobank. Volgens de toezichthouder had de bank regels overtreden bij het verstrekken van maatwerkhypotheken, waardoor klanten het risico liepen een te hoge lening af te sluiten. De bank vindt de boete "niet proportioneel".

Bij een maatwerkhypotheek mag een verstrekker afwijken van de maximale leennorm, mits de verstrekker goed onderbouwt waarom die passend is. De AFM oordeelde dat Rabobank daarbij "onvoldoende zorgvuldig te werk" is gegaan. In veel gevallen werd het afsluiten van een hypotheek namelijk overgelaten aan de persoonlijke interpretatie van de betrokken Rabobank-medewerker, stelde de marktwaakhond bij het boetebesluit in december.

De AFM had een steekproef gedaan, waaruit bleek dat de Rabobank-hypotheken "hoger waren dan wat op basis van het inkomen maximaal kon worden geleend". Klanten die deze leningen afsloten, zaten bovendien voor lange tijd vast aan hoge betalingsverplichtingen, merkte de toezichthouder op. De hypotheken hadden wel verstrekt mogen worden, maar dan alleen als voldoende zeker was dat deze verantwoord waren, aldus de AFM.

Rabobank gaf na het ontvangen van de boete al aan dat het overwoog om bezwaar te maken. De steekproef die de AFM had gedaan, was volgens de bank niet representatief voor de hele hypotheekportefeuille. Rabobank is het oneens met de conclusie van de AFM dat de "normen structureel zijn geschonden" en vindt het boetebedrag "niet proportioneel".

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Ondernemingsrecht

280

Gerelateerde artikelen