In de laatste aanpassing van het conceptwetsvoorstel Werkelijk rendement box 3 heeft de wetgever geen antwoord gegeven op de vraag van het Register Belastingadviseurs of belastingheffing over vermogensaanwas, in het kader van het Europees recht, houdbaar is.

Daarnaast vraagt de beroepsorganisatie zich af of twee systemen (vermogensaanwas en vermogenswinst) in box 3 niet te veel vraagt van de belastingplichtige. "Zal de belastingplichtige de twee systemen begrijpen, laat staan het verschil zien en begrijpen tussen deze twee systemen?", aldus de RB.

Eind januari heeft de staatssecretaris van Financiën, na de internetconsultatie van 20 oktober 2023, een aantal aanpassingen aangebracht aan het wetsvoorstel, waarin het RB nog meer gemiste kansen ziet. Zo heeft de wetgever nu voorgesteld om de verrekening van het verlies door middel van carry back met eerder box 3-inkomen te schrappen. Het RB reageert hier op teleurgesteld. "Carry back levert in de meeste gevallen direct geld op, terwijl men bij carry forward moet afwachten of er in de toekomst positief inkomen wordt behaald. Als de wetgever alleen blijft vasthouden aan carry forward, pleit het RB dan ook voor een uitvoerbaar alternatief; bijvoorbeeld de omzetting van een verlies in een belastingkorting", zegt fiscaal directeur van het RB Sylvester Schenk.

In z'n algemeenheid twijfelt het RB over de uitvoerbaarheid van het aangepaste wetsvoorstel. De boodschap van de beroepsorganisatie was en is nog steeds: “Belast box 3 vermogen in box 1 door middel van de tbs-regeling.” Door gebruik te maken van bestaande jurisprudentie en uitgekristalliseerde begrippen over totaalwinst en jaarwinst, is het volgens het RB eenvoudig de vermogensinkomsten uit box 3 in box 1 belasten.

De volledige reactie van het RB op de aanpassingen is te lezen op haar website.

Bron: RB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

1037

Gerelateerde artikelen