In het Belastingplan 2022 zijn geen nieuwe fiscale coronamaatregelen opgenomen. Het RB had bijvoorbeeld de hoop dat de fiscale coronareserve voor het jaar 2021 zou worden verlengd. Dat laat de beroepsorganisatie van belastingadviseurs weten als reactie op het belastingpakket dat dinsdag is gepresenteerd door het demissionaire kabinet.

Bovendien kijkt het RB reikhalzend uit naar het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van de invordering van uitgestelde belastingschulden tijdens de coronacrisis waarvoor de beroepsorganisatie enkele suggesties heeft gedaan in een 'position paper'.

Verder vindt het RB dat de eigenwoningregeling ondanks de maatregelen van deze Prinsjesdag te complex blijft. Partners die samen een eigen woning kopen, kunnen te maken krijgen met een onbedoelde beperking van de hypotheekrenteaftrek. Voor dit probleem is in 2018 een oplossing gekomen in de vorm van een goedkeurend beleidsbesluit. Dit beleidsbesluit wordt nu per 1 januari 2022 gecodificeerd in wetgeving. De beroepsorganisatie vindt dat deze codificatie (te) lang op zich heeft laten wachten. De reden hiervoor is de complexiteit van de materie.

Daarnaast is het RB teleurgesteld dat er geen tegemoetkoming voor spaarders is opgenomen in verband met de tekortkomingen in de box 3-systematiek. In het Belastingplan 2022 zijn alleen technische aanpassingen voor box 3 opgenomen. Een structurele aanpassing van box 3 is door het kabinet steeds vooruit geschoven. Het maatschappelijke ongenoegen over box 3 heeft hierdoor het kookpunt inmiddels wel bereikt, zo stelt de beroepsorganisatie. "Ondanks de demissionaire status van het kabinet, was een verhoging van het heffingsvrije vermogen of aanpassing van de vermogensmix mogelijk geweest. Dat is namelijk iets anders dan een fundamentele herziening van box 3."

Bron: RB

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Invordering, Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Prinsjesdag 2021, Corona

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  302
Gerelateerde artikelen