De NOB heeft gereageerd op de internetconsultatie over het voorstel tot implementatie van vier quick fixes in de Wet OB 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten). De Orde verwelkomt de wijzigingen die gericht zijn op het vereenvoudigen en harmoniseren van de btw-regels voor het handelsverkeer met grensoverschrijdende leveringen van goederen tussen ondernemers.

De Orde vraagt het ministerie de memorie van toelichting op een aantal punten te verduidelijken. Zo vraagt de Orde verduidelijking over de gevolgen bij niet voldoen aan materiële voorwaarden voor toepassing btw-nultarief. Indien de ondernemer niet beschikt over een geldig btw-identificatienummer van de afnemer ten tijde van de intracommunautaire levering en/of de ondernemer geen juiste Opgaaf Intracommunautaire Prestaties doet van de intracommunautaire levering, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op het btw-nultarief. In de memorie van toelichting wordt vermeld dat in geval de tekortkoming kan worden verantwoord aan de inspecteur, toepassing van het nultarief niet zal vervallen. Bij de wijziging van het Uitvoeringsbesluit OB 1968 zal een en ander nog worden toegelicht. De Orde vraagt evenwel om snelle verduidelijking op dit punt, mede vanwege de noodzaak van een tijdige inrichting van IT- en ERP-systemen van belastingplichtigen. Ook wenst de NOB duidelijkheid het controleren van btw-identificatienummers. In het bijzonder voor ondernemers die grote aantallen afnemers bedienen, is het belangrijk te weten wanneer en met welke frequentie btw-identificatienummers dienen te worden gecontroleerd.

Lees de reactie.

Bron: NOB

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  1220
Gerelateerde artikelen