De NOB is geen voorstander van het in een internetconsultatie voorgestelde individueel afvalwatercoëfficiënt in de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Dit leidt tot onnodige complexiteit en voorziet niet in de benodigde vereenvoudiging. Ook plaatst de Orde vraagtekens bij de overgangsregeling en de definitie van een ‘nieuw bedrijf’. Dit schrijft de NOB in een reactie op de internetconsultatie Waterschapswet en Waterwet.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in augustus 2022 een internetconsultatie gestart voor wijziging van de Waterschapswet en Waterwet voor versterking toepassing profijtbeginsel bij watersysteemheffing, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en oplossen van enkele knelpunten.

De NOB vraagt verder om verduidelijking van de toepassing van de voorgestelde tariefdifferentiatie in de watersysteemheffing. De NOB is positief over de wijze waarop het profijtbeginsel bij het in rekening brengen van de watersysteemheffing bij plusvoorzieningen wordt toegepast.

Het verbaast de Orde dat het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ slechts éénmaal terugkomt in het voorstel. Verder acht de Orde het een gemiste kans dat het wetsvoorstel geen ruimte biedt voor de toekomstige mogelijkheid om andere stoffen dan fosfaat beperkt te belasten.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

19

Gerelateerde artikelen