Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots. Vanaf die datum worden de WKA-depots opgheven.

Rechtstreeks storten van een deel van de factuur vrijwaart inleners en aannemers nu nog van inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid. Vrijwaring blijft uiteraard mogelijk. De inlener of aannemer stort een deel van de factuursom op een geblokkeerde rekening van de uitlener of de onderaannemer bij een bank (g-rekening). De uitlener of onderaannemer kan een g-rekening aanvragen.

 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

0

Gerelateerde artikelen