Het belastingstelsel wordt hervormd. Dit staat in het openbaar gemaakte regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren.
Een concurrerend vestigingsklimaat
De coalitie wil dat Nederland een land is waar het voor ondernemingen aantrekkelijk is om zich te vestigen en van waaruit Nederlandse bedrijven handel kunnen drijven over de hele wereld. Daar profiteert Nederland van, want deze bedrijven voegen werkgelegenheid, innovatie en kracht toe aan onze economie. Heel veel mensen werken bij internationaal opererende bedrijven en bij bedrijven die daaraan toeleveren. Voor veel internationaal opererende bedrijven is Nederland een aantrekkelijk vestigingsland. Om dat zo te houden in een steeds verder globaliserende wereld zijn maatregelen nodig. De coalitie richt zich op bedrijven die echt een toegevoegde waarde hebben in plaats van bedrijven die Nederland alleen als postbus gebruiken:
  • De coalitie wil een eind maken aan de situatie dat firma's zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen. De coalitie wil bij hen belasting heffen, net als bij ieder ander bedrijf. Internationaal zet de coalitie zich ervoor in dat belastingparadijzen worden aangepakt. Zelf gaan we het goede voorbeeld geven via een bronheffing op rente en royalty's op uitgaande stromen naar landen met zeer lage belastingen (low tax jurisdictions).
  • De coalitie wil het ondernemen met meer eigen vermogen bevorderen en de belastingvoordelen voor vreemd vermogen beperken. Dat levert stabielere bedrijven en gezondere economische verhoudingen op, zeker bij tegenslag. Dit geldt nog extra voor banken, die bij de eurocrisis een groot beroep op de overheid gedaan hebben.
  • De coalitie wil de Vennootschapsbelasting (VPB) verlagen en de dividendbelasting afschaffen waardoor bedrijven gemakkelijker eigen kapitaal uit het buitenland kunnen aantrekken en minder kwetsbaar worden voor vijandige overnames. Ter financiering daarvan wordt de renteaftrek beperkt en wordt de mogelijkheid in de VPB om met verliezen te schuiven over de jaren heen versoberd. Daarnaast wil de coalitie de belastingvoordelen voor expats beperken.
 
 

Bron: Tweede Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen