De regeling tijdelijke vrijstelling voor mensen die Oekraïne hebben verlaten vanwege de oorlog ('ontheemden') is verlengd met 1 jaar. Dit betekent dat zij onder voorwaarden tot en met 4 maart 2025 geen motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen en geen belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

De voorwaarden zijn:

  • het motorrijtuig staat ingeschreven in het Oekraïense kentekenregister; en
  • men is met dat motorrijtuig naar Nederland gekomen.

Oekraïners die zich al hebben aangemeld bij de Belastingdienst voor de regeling, krijgen automatisch een verlenging. Nieuwelingen kunnen zich schriftelijk aanmelden via een brief met de volgende gegevens: naam, adres in Oekraïne, burgerservicenummer (bsn), adres van verblijf in Nederland en kenteken. De aanvraag kan worden gestuurd naar:

Belastingdienst
CAP/Auto, Team vrijstellingsvergunningen
Postbus 90121
4800 RA Breda

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

361

Gerelateerde artikelen