De rekenhulp waarmee belastingplichtigen hun Belgisch of Duits loon kunnen omrekenen naar Nederlands loon is nu online beschikbaar op de website van de Belastingdienst. De uitkomst van de berekening kan worden ingevuld in de aangifte 2015.
Belastingplichtigen kunnen de rekenhulp gebruiken als zij in 2015 in Nederland woonden en buiten Nederland werkten. Zij moeten niet-Nederlandse inkomsten in Nederland aangeven, ook als zij al belasting betaalden in dat andere land.
 
Ga naar de rekenhulp Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

71

Gerelateerde artikelen