Het ziet er niet naar uit dat de nieuwe coalitie werk gaat maken van rekeningrijden. Tijdens een debat herhaalden PVV, NSC en BBB dat zij niets zien in die maatregel. De VVD wilde zich er nog niet duidelijk voor of tegen uitspreken.

Het was de bedoeling dat de kilometerheffing vanaf 2030 zou worden ingevoerd, onder meer omdat er steeds meer elektrische auto's komen. De inkomsten vanuit accijnzen op brandstof zullen daardoor dalen. Nadat het kabinet was gevallen, pauzeerde de Tweede Kamer de behandeling van het voorstel.

Kamerlid Veltman (VVD) wijst erop dat er iets moet gebeuren vanwege de wegvallende accijnsinkomsten. "Er moet een eerlijke manier komen om met elkaar de wegen te betalen en auto te kunnen rijden." Veltman zegt nog niet te weten hoe een oplossing daarvoor eruit zou moeten zien en laat de optie open dat er iets anders wordt bedacht.

De andere drie coalitiepartijen willen geen kilometerheffing, omdat zij vinden dat automobilisten buiten de Randstad onevenredig hard worden geraakt. Die rijden vaak langere afstanden omdat voorzieningen niet altijd in de buurt zijn. Ook is het netwerk voor openbaar vervoer daar minder dekkend.

De PVV krijgt in het volgende kabinet volledige zeggenschap over het ministerie van Infrastructuur. Beoogd minister Madlener was als PVV-Kamerlid uitgesproken tegenstander van de kilometerheffing.

Als de kilometerheffing niet doorgaat, loopt Nederland mogelijk miljarden euro's mis uit het Europese coronaherstelfonds. Om daarop aanspraak te kunnen maken, moest Nederland een pakket hervormingen presenteren die onder meer bijdragen aan vergroening. Toenmalig minister van Financiën Kaag waarschuwde eind vorig jaar al dat Nederland het geld mogelijk niet krijgt als het ingediende plannen op de lange baan schuift.

Bron: ANP

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Informatiesoort: Nieuws

277

Gerelateerde artikelen