Van een op iedere acht euro's die in 2023 zijn besteed aan compensatie voor het toeslagenschandaal, kan niet met zekerheid worden vastgesteld of die terecht is uitgekeerd. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in zijn jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.

Bij de hersteloperatie Toeslagen gaat ruimhartigheid boven precisie en doelmatigheid. Met de € 30.000-regeling en de schuldenregelingen zijn veel gedupeerden snel geholpen. Maar ruimhartige toekenning leidt er ook toe dat mensen te veel en soms onterecht compensatie ontvangen. In 2023 heeft de Rekenkamer € 113,5 miljoen aan uitgekeerde schadevergoedingen als fout of onzeker beoordeeld. Dat is 13% van de € 862,1 miljoen die in totaal werd uitgekeerd in 2023.

Knelpunten hersteloperatie Toeslagen

Eind 2023 hebben 68.376 ouders zich bij Uitvoering Herstel Toeslagen (UHT) aangemeld. Voor 64.149 van deze ouders is de eerste toets eind 2023 uitgevoerd. Vooralsnog zijn 33.173 van deze ouders beoordeeld als gedupeerd. De gedupeerde ouders krijgen met de eerste toets relatief snel duidelijkheid en ontvangen hierna een tegemoetkoming van € 30.000. Ook de schuldenaanpak verloopt volgens plan. Hierdoor zijn veel schulden van gedupeerden inmiddels kwijtgescholden. Daarnaast loopt de uitvoering van de regelingen voor kinderen en ex-toeslagpartners van gedupeerden goed.

Maar er zijn ook een aantal hardnekkige knelpunten. Alle ouders die zich hebben aangemeld bij UHT hebben na de eerste toets, ongeacht de uitkomst, recht op een ‘integrale beoordeling’. Voor 49% van de ouders was die eind 2023 nog niet afgerond of nog niet begonnen. Het lukt UHT hierbij niet om de aanmeldingen af te handelen binnen de maximale wettelijke termijn van 1 jaar. Wel ziet de Rekenkamer een versnelling ten opzichte van eerdere jaren.

Daarnaast knelt het bij de behandeling van verzoeken aanvullende schade. Daar is de achterstand verder toegenomen, mede omdat meer ouders gebruik maken van het recht om een schadeberekening te laten maken.

Kosten hersteloperatie

In 2023 zijn de verwachte meerjarige kosten van de hersteloperatie Toeslagen verder opgelopen. Eind 2023 bedragen de totale verwachte kosten van de hersteloperatie Toeslagen ongeveer € 8 miljard. Dat bedrag bestaat voor € 5,2 miljard aan vergoedingen aan gedupeerden.

Bron: Rekenkamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

405

Gerelateerde artikelen