In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Link naar rekenregels

 

 

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Sociale zekerheid, Premieheffing

0

Gerelateerde artikelen