De rekenregels per 1 juli 2014 zijn bekend.

In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

De rekenregels zijn te downloaden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Sociale zekerheid algemeen

0

Gerelateerde artikelen