Een zoon kan de rente op de eigenwoningschuld bij zijn ouders niet betalen. De ouders boeken de rente bij op de hoofdsom. De ouders doen een schenking en boeken deze af op de lening. De rente is fiscaal aftrekbaar, zo stelt de rechter.

De zaak bij Hof Arnhem-Leeuwarden (2 september 2014, nr. ECLI:NL:GHARL:2014:6759) gaat als volgt. Een zoon heeft een eigenwoningschuld bij zijn ouders. De verschuldigde rente betaalt hij maandelijks achteraf. De zoon komt in de loop van 2009 in financiële problemen. Daardoor kan hij de rente niet meer betalen. De ouders boeken daarom de verschuldigde rente bij op de hoofdsom. De ouders administreren deze bijboekingen zorgvuldig.

Aan het einde van 2009 schenken de ouders € 5.000 aan hun zoon. Deze schenking verrekenen de ouders met de verschuldigde rente.

Na afloop van het jaar doet de zoon aangifte inkomstenbelasting. Hij trekt de (verrekende) rente af. De inspecteur is het met de aftrek niet eens. Volgens hem hebben de ouders de rente kwijtgescholden. Omdat de zoon het hier niet mee eens is, stapt hij naar de rechter. De rechter moet beoordelen of er sprake is van een kwijtschelding van de verschuldigde rente of van een verrekening.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als volgt. Er is geen sprake van een kwijtschelding van de verschuldigde rente. De ouders administreren de verschuldigde rente zorgvuldig. De zoon gebruikt de schenking om de op de geldlening bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. Onder die omstandigheden is er geen sprake van kwijtschelding maar van verrekening. Bij verrekening drukt de rente op het inkomen van de zoon. Daarom is de rente dan fiscaal aftrekbaar. En daarom is het hoger beroep van de zoon ook gegrond.

Belang voor de praktijk

Het is voor de aftrekbaarheid van rente van groot belang of deze drukt op het inkomen van de schuldenaar. Alléén als de rente drukt, is deze aftrekbaar. De rente drukt wél als deze verschuldigd is maar is verrekend, hier met een schenking. De rente drukt niet als de ouders de verschuldigdheid hiervan kwijtschelden.

In dit geval bedraagt de schenking € 5.000. Deze valt keurig binnen de vrijstelling voor de heffing van schenkbelasting. Een (veel) hogere schenking is mogelijk wel belast met schenkbelasting. Het maakt voor de heffing van schenkbelasting niet uit of er sprake is kwijtschelding of verrekening. In beide gevallen is sprake van een schenking omdat:

  1. de zoon verrijkt,
  2. de ouders verarmt, en
  3. hebben ouders en zoon dit ook gewild.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

190

Gerelateerde artikelen