Wanneer ouders aan kinderen een lening verstrekken voor de aankoop van een eigen woning, is het van belang dat de lening zodanig is vormgegeven dat de hypotheekrente 'drukt' op het kind. Op vrijdag 3 april 2015 heeft de Hoge Raad een eindoordeel geveld over dit onderwerp.

Wat speelt er? Een zoon heeft een eigenwoningschuld bij zijn ouders. De verschuldigde rente betaalt hij maandelijks achteraf. De zoon komt in de loop van 2009 in financiële problemen. Daardoor kan hij de rente niet meer betalen. De ouders boeken daarom de verschuldigde rente bij op de hoofdsom. De ouders administreren deze bijboekingen zorgvuldig.

Aan het einde van 2009 schenken de ouders € 5.000 aan hun zoon. Deze schenking verrekenen de ouders met de verschuldigde rente. Na afloop van het jaar doet de zoon aangifte inkomstenbelasting. Hij trekt de (verrekende) rente af.

De inspecteur is het met de aftrek niet eens. Volgens hem hebben de ouders de rente kwijtgescholden. Het Hof (Hof Arnhem-Leeuwarden 2 september 2014, nr. ECLI:NL:GHARL:2014:6759) stelt de zoon in het gelijk, de Staatssecretaris is in cassatie gegaan.

De A-G onderschrijft het oordeel van het Hof. Ondanks dat er geen ‘kasrondje' plaatsvindt, is er geen sprake van kwijtschelding omdat de rente zorgvuldig wordt geadministreerd en de zoon de schenking heeft gebruikt voor aflossing van de schuld. Volgens vaste jurisprudentie is de verschuldigde rente als eigenwoningrente aftrekbaar. De Hoge Raad heeft dit nu bevestigd.

Belang voor de praktijk

In de praktijk is de situatie waarbij ouders aan kinderen een lening verstrekken voor de aankoop van een eigen woning niet ongebruikelijk. Ook schenkingen van ouders aan kinderen komen veelvuldig voor. Een niet juist vormgegeven combinatie, bijvoorbeeld het direct kwijtschelden van een renteschuld, kan er voor zorgen dat de hypotheekrente niet drukt op het kind en dus niet aftrekbaar is. Om te voorkomen dat de rente niet aftrekbaar is, moet de ouder eerst een schenking doen en daarna de schenking en de renteschuld met elkaar verrekenen. Overleg met de notaris is aan te bevelen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

26

Gerelateerde artikelen