De Tweede Kamer krijgt de vertrouwelijke stukken van Prinsjesdag later dan gebruikelijk. Op de USB-sticks die naar de fracties moesten gaan staat niet de juiste versie, laat minister Hoekstra van Financiën vrijdag weten aan de Tweede Kamer.

Afgesproken was om de stukken om 15:00 uur bij de Kamer te hebben. Maar ,,op de gereedgemaakte USB-sticks blijkt niet de juiste versie van de Miljoenennota te staan'', aldus Hoekstra. ,,Wij stellen alles in het werk om de levering vandaag aan het begin van de avond te laten plaatsvinden. Mijn welgemeende excuses.'' De Kamer ontvangt de rijksbegroting en de Miljoenennota onder embargo. 

Staatssecretaris Snel van Financien zal de wetsvoorstellen die behoren tot het pakket Belastingplan 2019 niet onder embargo aan de Kamer verstrekken. Dit heeft hij eerder vandaag geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Snels (GroenLinks). Op dit moment is het voor de staatssecretaris praktisch niet mogelijk de wetsvoorstellen onder embargo aan de Kamer aan te bieden. Naar aanleiding van de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt namelijk nog gewerkt aan de afronding.

Daarnaast is in de Grondwet geregeld dat regeringsvoorstellen door de Koning bij de Tweede Kamer aanhangig worden gemaakt. De Miljoenennota, de begrotingswetten en het pakket Belastingplan 2019 worden op de derde dinsdag van september aan de Kamer aangeboden. Het is gebruikelijk dat het kabinet de Kamer onder embargo de stukken met betrekking tot de Miljoenennota 2019 verstrekt, zodat de Kamerleden zich kunnen voorbereiden op de algemene politieke beschouwingen die in dezelfde week plaatsvinden. Voor de wetsvoorstellen opgenomen in het pakket Belastingplan 2019 geldt een ander tijdpad. Gegeven dat tijdpad houdt het kabinet vast aan het aanbieden van het pakket Belastingplan 2019 aan de Kamer op Prinsjesdag.

Bron: Ministerie van Financiën

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Prinsjesdag 2018

  480
Gerelateerde artikelen