De Tweede Kamer gaat een rondetafelgesprek houden met de leden van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen. Er bestaat brede steun voor het initiatief hiertoe van Van Vliet (PVV). Het Kamerlid wil graag met de leden van gedachten wisselen over het interimrapport "Naar een activerender belastingstelsel". Daarna zou het dan nieuw geïnstalleerde kabinet om een reactie worden gevraagd.

 

Omtzigt (CDA) wilde liever op zeer korte termijn van de informateurs een reactie op het interimrapport hebben. De voorgestelde wijzigingen zijn dusdanig, afgezien van een aantal losse onderdelen zoals afschaffing van de giftenaftrek, dat deze alleen bij een kabinetsformatie geregeld kunnen worden. Indien de Kamer aan het nieuwe kabinet pas een reactie vraagt, mist het de kans om eventueel nog enige invloed uit te oefenen. De christendemocraat kreeg echter geen bijval.

Nieuw kabinet

Neppérus (VVD) was niet tegen een rondetafelgesprek, maar riep haar collega's op om eerst even te kijken wanneer er een nieuw kabinet is. Naar verluid kan er eind deze week of begin volgende week al een regeerakkoord liggen.  Na doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) kan dan de formateur aan de slag met de daadwerkelijke vorming van een kabinet. Het is goed mogelijk dat een deel van de plannen van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen in een regeerakkoord wordt overgenomen. In dat geval wordt per definitie met het nieuwe kabinet over de fiscale plannen gediscussieerd.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen