Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders blijft, ondanks financiële uitdagingen, investeren in de stad en haar inwoners. Dat moet gebeuren zonder de lasten voor Rotterdammers te verhogen, zo is te lezen in de stedelijke voorjaarsnota. De kopzorgen voor de komende jaren komen door verminderde bijdragen van het Rijk en stijgende zorgkosten.

Doordat Den Haag vanaf 2026 jaarlijks miljarden minder bijdraagt aan gemeenten, kan dat leiden tot structurele tekorten, vreest het college. Het wil graag met het nieuwe kabinet spreken over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën op langere termijn. "Zonder extra geld vanuit het Rijk dreigt de zorg te verschralen en komen de leefbaarheid en veiligheid in Rotterdam flink onder druk te staan", waarschuwt wethouder financiën Maarten Struijvenberg.

Het college wil geld uit de pot van de verkoop van energiebedrijf Eneco in 2020 inzetten en de inkomsten van erfpacht gebruiken voor de investeringen. "We zorgen ervoor dat Rotterdammers die hulp en zorg echt nodig hebben, deze ook krijgen. Daarnaast verminderen we met het actieplan buitenslapers de overlast voor Rotterdammers," zegt Struijvenberg.

In de nota staat ook dat Rotterdam intensievere hulp aan werkzoekenden gaat bieden en de financiële redzaamheid van mensen wil verbeteren. Met schoolzorgteams worden kinderen met zorgvragen geholpen door een team van diverse experts binnen en buiten de school.

Ook zet het college extra stappen in de aanleg van het Nelson Mandelapark in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Struijvenberg: "Het Nelson Mandelapark is niet alleen een symbool van onze inzet in het vergroenen van Rotterdam, maar ook een plek waar Rotterdammers samen kunnen komen en genieten van een groene omgeving."

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

118

Gerelateerde artikelen