De Rotterdamse verkeerswethouder Vincent Karremans heeft uitgehaald naar de redactie van het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA. In een uitzending afgelopen zaterdag meldde het programma dat in Rotterdam vorig jaar 75 procent van de 106.000 bezwaren tegen een parkeerboete gegrond verklaard is door fouten van de gemeente. Karremans ontkende in felle bewoordingen die bewering tijdens een raadsdebat. De wethouder eist een rectificatie van Kassa.

De fractie van DENK wilde weten waarom bij zoveel mensen de naheffingsaanslag parkeerbelasting, zoals een parkeerboete officieel heet, werd kwijtgescholden. "Rotterdam is kampioen onterechte parkeerboetes. Het zijn ongelofelijke en absurde cijfers, disproportioneel hoog. Het ondermijnt mogelijk het vertrouwen van burgers in de gemeente en handhaving", stelde de partij.

"Niet netjes wat er in Kassa werd beweerd", aldus Karremans. "Er werd een beeld neergezet van een rücksichtslos opererende gemeente die strooit met onterechte boetes om geld te innen. Ik maak me boos over het beeld dat geschetst wordt dat de overheid niet te vertrouwen is, terwijl de realiteit totaal anders is. Het beeld van Rotterdam dat in de media werd geschetst kan niet verder van de waarheid zijn. Ik zal mijn mening die ik over die journalistiek heb maar niet onder woorden brengen, want dan grijpt de voorzitter in."

"Bij 76 procent van de toegekende bezwaren is geen sprake van verkeerd handelen door de gemeente, maar passen we de menselijke maat toe bij foutparkeerders. Bijvoorbeeld als we op de foto niet zagen dat er nog mensen in de auto zaten, de knipperlichten aanstonden bij uitladen of als er in een kenteken een K in plaats van een X is gelezen," aldus Karremans.

Het gaat volgens de wethouder om een getal van maximaal 16 procent onterecht handelen. "Natuurlijk worden er fouten gemaakt, maar daarom is er ook de mogelijkheid voor mensen om in bezwaar te gaan", stelde Karremans. Hij beloofde de raad binnenkort met verder uitgesplitste cijfers over de bezwaren te komen. Ook zal hij in contact treden met de redactie van Kassa om die cijfers toe te lichten.

"Kassa zal niet overgaan tot rectificatie", laat BNNVARA, de omroep die Kassa maakt, weten aan het ANP. "De informatie over coulance verstrekte de gemeente Rotterdam pas na de uitzending. Wethouder Karremans ging niet in op een uitnodiging voor een nadere toelichting in de uitzending. Naar aanleiding van de nieuwe cijfers heeft de redactie aanvullende vragen gesteld. In het kader van zorgvuldige berichtgeving zal Kassa deze gegevens op haar website publiceren."

 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

305

Gerelateerde artikelen