Een Brabants casinoketen mag een groot bedrag aan omzetbelasting terug verwachten van de fiscus: bijna 5 miljoen euro. De rechter bij het hof Den Bosch vindt de zogeheten multiplayer roulettemachines van belanghebbende zoveel lijken op de van omzetbelasting vrijgestelde roulettespelen van Holland Casino dat ook het roulette van de Brabanders valt onder de vrijstelling.

De casinoketen exploiteerde in de tijdvakken 1 mei 2005 tot en met 30 juni 2008 speelautomaten in eigen casino's, in gokhallen en in horecagelegenheden. Het gaat om speelautomaten die bestemd zijn voor een individuele speler en speelautomaten waarop meerdere spelers tegelijkertijd kunnen spelen, bijvoorbeeld roulette.

In geschil is of de met deze kansspelautomaten behaalde omzet is vrijgesteld van omzetbelasting.

Roulette

Het hof stelt dat ten aanzien van de roulettespelen die op zogenoemde multiplayers worden gespeeld, de wetgever het zogeheten fiscale neutraliteitsbeginsel heeft geschonden door deze kansspelen niet vrij te stellen van omzetbelasting, terwijl de in Holland Casino gespeelde roulettespelen wel zijn vrijgesteld omdat deze zijn aangemerkt als een kansspel in de zin van artikel 2 van de Wet op de kansspelbelasting.

Het hof stelt verder dat er geen rechtvaardiging is voor het verschil in behandeling voor de omzetbelasting omdat het onderscheid in interactie tussen speler en kansspelautomaat bij de casinoketen enerzijds en de interactie aan een roulettetafel bij Holland Casino anderzijds minimaal is.

Blackjack en poker

Ten aanzien van de spelen Blackjack en Poker is het hof van oordeel dat het fiscale neutraliteitsbeginsel niet wordt geschonden. De interactie tussen spelers en de bank respectievelijk spelers onderling, is dermate verschillend aan een speeltafel zoals bij Holland Casino ten opzichte van een vergelijkbaar spel dat via een kansspelautomaat wordt gespeeld, dat het hof het aannemelijk vindt dat dit voor de gemiddelde consument bepalend is voor de keuze waar deze spelen gespeeld gaan worden. Onderscheid in de heffing voor de omzetbelasting is hier wel gerechtvaardigd. De casinoketen krijgt voor deze kansspelen de omzetbelasting niet terug.

De uitspraak van Hof Den Bosch is gisteren vrijgegeven.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

9

Gerelateerde artikelen