Er is een nieuw besluit over btw-vrijstelling voor zorgverleners. Hierdoor zijn hun diensten bij de persoonlijke gezondheidskundige verzorging soms ook vrijgesteld van btw als deze niet vallen onder de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Dat meldt de Belastingdienst. Tot nu toe gold de btw-vrijstelling voor behandelingen die volgens de Wet BIG horen bij het deskundigheidsgebied van de zorgverlener. Volgens het nieuwe besluit (V-N 2016/22.15geldt de btw-vrijstelling nu ook voor:

  • zorgverleners die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun deskundigheidsgebied behandelen. Zij moeten dan behandelen met dezelfde kwaliteit als daartoe bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaar zouden doen.
  • zorgverleners die niet onder de Wet BIG vallen, maar persoonlijke gezondheidskundige zorg bieden met dezelfde kwaliteit als bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren bieden.

Artsen

Artsen zijn volgens het nieuwe besluit vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van hun patiënten. Hieronder vallen nu ook alternatieve behandelingen.
 
In TaxVisions is een video opgenomen over de nieuwe vrijstelling. Zie M. Merkx, Nieuw beleidsbesluit btw-vrijstelling bij (para)medische diensten, TaxVisions editie 15 april 2016.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen