De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt vast dat veel ondernemers die een voorschot Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) ontvingen, (een deel van) het voorschotbedrag moeten terugbetalen. Half maart begint de RVO met het vaststellingsproces waarbij de definitieve subsidie wordt vastgesteld. De reden: daling van de gas- en elektriciteitsprijzen.

De regeling gaat uit van gemiddelde energieprijzen en verwacht verbruik, niet van werkelijke gegevens. Eind februari werden de definitieve modelprijzen 2023 bekend. Deze zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):

  • De modelprijs 2023 voor gas: € 1,36.
  • De modelprijs 2023 voor elektriciteit: € 0,36.

In 2023 begonnen de energieprijzen te dalen en die lijn werd het hele jaar voortgezet. De definitieve modelprijzen van 2023 zijn dan ook aanmerkelijk lager dan de energieprijzen waarmee de RVO bij de aanvragen rekenden. Als gevolg van de lagere energieprijzen blijkt dat ongeveer 95 procent van de ondernemers die een voorschot ontving (een deel van) dit voorschot moet terugbetalen. De RVO verwacht dat ongeveer 200 bedrijven nagenoeg het maximale bedrag aan subsidie (€ 160.000) ontvangt door hun hoge verbruik.

Er zijn er in totaal 10.864 aanvragen ingediend waarbij een totaalbedrag van € 156 miljoen werd uitgekeerd aan voorschotten. Het gemiddelde voorschot bedraagt circa € 19.000.

De top 5 sectoren die TEK hebben aangevraagd zijn:

  • Eet- en drinkgelegenheden (3.918).
  • Sport en recreatie (1.624).
  • Landbouw (1.330).
  • Detailhandel waaronder bakkers (585).
  • Wellness en overige dienstverlening (452).

Vanaf medio maart 2024 stuurt de RVO alle aanvragers bericht om een vaststellingsverzoek in te dienen. Hiervoor heeft de ondernemer de tijd tot uiterlijk 31 mei 2024. De RVO denkt de eerste beschikkingen met de definitieve subsidie in de eerste week van april 2024 te versturen.

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Subsidies

399

Gerelateerde artikelen