Een echtpaar doet gedurende 5 jaar schenkingen aan een goed doel. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een periodieke gift omdat de sterftekans te laag is. Het echtpaar doet een verzoek aan de staatssecretaris van Financiën maar deze wijst het verzoek af.
Zie, voor de complete beschrijving van de brief van de staatssecretaris van Financiën (17 maart 2016, nr. BLKB 2015-1389) Vakstudie Nieuws (V-N 2016/22.11). Voor de rechtbankuitspraak zie het bericht Schenking is geen 'periodieke gift' en TaxVisions editie 6 november 2015. De rechtbank oordeelde dat de schenking geen 'periodieke gift' is, omdat de gift qua vorm geen periodieke uitkering is. Daar moet volgens artikel 6.34 Wet IB 2001 wel sprake van zijn. Er is geen periodieke uitkering omdat - gelet op de lage sterftekans van 0,34% - niet voldaan is aan het onzekerheidsvereiste.
 
Het echtpaar verzoekt de staatssecretaris van Financiën om de uitspraak van de rechtbank niet tot leidraad te nemen. Zie hiervoor het standpunt van de Belastingdienst ten aanzien van sterftekansen bij goudenhanddrukstamrechten. Volgens dat standpunt mag een periodieke uitkering op twee levens gesplitst worden in twee afzonderlijke periodieke uitkeringen die ieder afzonderlijk getoetst worden aan de minimale sterftekans van 0,94%. De staatssecretaris gaat daar niet in mee en wijst er op dat bij een lijfrentegift moet worden uitgegaan van een gezamenlijke sterftekans.

Belang voor de praktijk

Als de lijfrentegift slechts afhankelijk is van één leven, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat in ieder geval is voldaan aan het sterftekanscriterium van tenminste 0,94%. Tijdens de parlementaire behandeling is namelijk opgemerkt dat vereiste looptijd van tenminste 5 jaar impliceert dat aan het onzekerheidsvereiste is voldaan. 
 
Veel echtparen willen echter de zekerheid inbouwen dat de gift ook na het eerste overlijden doorloopt en ten goede komt aan het goede doel. Tevens willen zij voorkomen zij dat de erfgenamen zich geconfronteerd zien met een schenkingsverplichting. Dit zijn de redenen waarom veel echtparen kiezen voor een lijfrentegift op twee levens. Ook voor het goede doel heeft de lijfrentegift op twee levens de voorkeur. Daarmee groeit immers de kans dat zij de gift volledig ontvangen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

5

Gerelateerde artikelen