De mogelijkheid om schenkingen die gedaan zijn vóór 2010 tot een bepaald bedrag aan te vullen, komt per 2019 gedeeltelijk te vervallen. Deze wijziging komt voort uit het Belastingplan 2016 en treedt per 2019 in werking.

De wijziging per 2019 heeft betrekking op het overgangsrecht dat is neergelegd in artikel 82a Successiewet 1956. Het is een zeer ingewikkelde regeling. Voor een goed begrip worden eerst de bestaande schenkingsvrijstellingen toegelicht. Nota bene: alle genoemde bedragen gelden voor het jaar 2018.

  • De vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen. Ouders mogen per kalenderjaar een bedrag van maximaal € 5.363 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan eenmalig in een kalenderjaar worden verhoogd voor een schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar: maximaal € 25.731. Dit is de ‘verhoogde vrijstelling’. In plaats van maximaal € 25.731 geldt een maximum van € 53.602 als het kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen. Gebruikt het kind de schenking voor de eigen woning, dan geldt in plaats van € 25.731 een vrijstelling van € 100.800. Deze vrijstellingen staan bekend als de ‘extra verhoogde vrijstelling’;
  • De algemene vrijstelling van € 2.147 per jaar die geldt ongeacht de relatie met de schenker. Deze vrijstelling kan voor iemand tussen de 18 en 40 jaar voor één kalenderjaar worden verhoogd tot € 100.800 indien het een schenking voor de eigen woning betreft.

Hoe hoog is de vrijstelling als al eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling?

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedraagt € 100.800. Indien de verhoogde vrijstelling al vóór 2010 is benut, dan kan in 2018 € 47.198 belastingvrij geschonken worden als aan de volgende eis is voldaan:

  • in 2015 een schenking met een beroep op de verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.322 heeft plaatsgevonden; of
  • in 2015 een schenking van maximaal € 27.432 voor de eigen woning heeft plaatsgevonden; of
  • in 2016 een schenking met een beroep op de verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.449 heeft plaatsgevonden; of
  • in 2016 een schenking van maximaal € 27.570 voor de eigen woning heeft plaatsgevonden.

Als er in de periode 2010 tot en met 2014 al gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, kan deze vrijstelling niet opnieuw worden benut.

Regeling vanaf 2019

De hiervoor geschetste mogelijkheid wijzigt per 2019. Het is nog steeds mogelijk om schenkingen die gedaan zijn vóór 2010 aan te vullen, maar het bedrag van de aanvulling is aanzienlijk lager. Vanaf 2019 ziet dat er als volgt uit:

  • Indien de verhoogde vrijstelling al vóór 2010 is benut, dan kan in 2019 e.v. nog € 27.871 (bedrag wordt nog geïndexeerd) belastingvrij geschonken worden. Daarvoor geldt wel de eis dat er in de periode 2010-2016 geen schenkingen zijn gedaan waar een beroep op een verhoogde vrijstelling is gedaan.
  • Als er in de periode 2010 tot en met 2016 al gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, kan deze vrijstelling niet opnieuw worden benut.

De wijzigingen per 2019 zijn uitsluitend van belang als er vóór 2010 al gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling en er aanvullend wordt geschonken.

Dossiers: Prinsjesdag 2015

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

  3337
Gerelateerde artikelen