De Belastingdienst wijst belastingplichtigen op het einde van de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.
Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Als iemand nog gebruik wil maken van deze tijdelijke vrijstelling, dan moet diegene dat doen vóór 1 januari 2015.
 
De tijdelijke vrijstelling geldt voor iedereen. Dat betekent dat iedereen van een familielid of van iemand anders belastingvrij maximaal € 100.000 mag ontvangen onder bepaalde voorwaarden.
 
De voorwaarden zijn:
 
 • Het bedrag moet worden gebrikt om gebruiken om:
  • een eigen woning aan te kopen;
  • een eigenwoningschuld af te lossen; 
  • de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen;
  • de erfpachtcanon van een eigen woning af te kopen;
  • de eigen woning te verbeteren of te onderhouden
 • Daarnaast moet diegene die een woning koopt in 2014 eigenaar zijn geworden van die woning.
 • Is er sprake van afkopen of aflossen? Dan moet het bedrag in 2014 zijn besteed. Het bedrag is pas besteed als de bank of hypotheekverstrekker het geld heeft verwerkt. De verwerkingstijd verschilt per bank of hypotheekverstrekker, houd hier rekening mee. Als het bedrag niet vóór 1 januari 2015 is verwerkt, moet schenkbelasting worden betaald.
 • Is de schenking gekregen om een woning te verbeteren of te onderhouden? Dan moet diegene ook eigenaar zijn van de eigen woning. Het einde van de termijn hangt af van het jaar waarin de schenking is ontvangen.
 • Is de schenking in 2013 ontvangen? Dan moet diegene het geld voor 1 januari 2016 gebruiken. En als de schenking in 2014 is ontvangen, dan moet diegene voor 1 januari 2017 het geld besteden. Ook hier geldt weer: als dit niet gebeurt, moet diegene schenkbelasting betalen.
 • Voor woningen in aanbouw komt een coulanceregeling. Zie een ander bericht op TaxLive.

In 2014 een schenking gekregen?

Doe dan aangifte! De aangifte moet vóór 1 maart 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn.
 
 
Lees ook het thema Schenken.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen