De strijd tegen malafide uitzendbureaus wordt harder. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) neemt meer maatregelen tegen louche praktijken in de branche, samen met Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV.
Er wordt onder meer scherper gecontroleerd en de lat om een bepaald certificaat te krijgen komt hoger te liggen. De afgelopen jaren werd ook al stevig gecontroleerd. Er werd voor ruim 100 miljoen euro aan boetes uitgedeeld. Maar te veel ondernemingen gaan nog in de fout, ook gecertificeerde uitzendbureaus, zo blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.
 
De overheid eigent zich nu een grotere 'regierol' toe. Bij onvoldoende vooruitgang komt Asscher met een alternatief systeem, meldt hij.

Malafide praktijken

Het Interventieteam AMU (IT AMU) bestaat uit de Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV. Dit team is speciaal opgericht om malafide praktijen efficiënt en gecoördineerd op te sporen en aan te pakken. Het IT AMU komt de volgende malafide praktijken tegen: onderbetaling, illegale tewerkstelling, lange werktijden, geen of gebrekkige administraties, gefingeerde dienstverbanden, ontduiking van premie- en belastingafdracht en uitkeringsfraude.
 
Daarnaast zet de Belastingdienst inmiddels twee jaar intensief in op een landelijk uniforme startersaanpak. De Belastingdienst heeft vorig jaar ongeveer 200 startende uitzendbureaus bezocht. Door startende uitzendbureaus te bezoeken blijkt dat ondernemers met minder goede bedoelingen die een uitzendbureau willen starten zich bedenken. Zij merken dat het geen zin meer heeft om bedrijfsactiviteiten in een andere regio te starten, omdat de Belastingdienst ook in die andere regio over de betreffende informatie over hen beschikt.
 
Deze aanpak levert volgens de minister al mooie resultaten op. Zo zijn er verbeteringen in een aantal regio's geconstateerd waar sprake was van een hoge concentratie van uitzendbureaus en waar in het verleden een hoge vluchtigheid gesignaleerd werd. Verbeteringen zitten er in dat aanmeldingen niet meer zo snel op elkaar volgen (minder doorstarters) en dat in sommige regio's het minder vaak familieleden zijn die het bedrijf overnemen. De minister wil deze aanpak intensiveren.

Beslaglegging en aansprakelijkstelling

De Belastingdienst en de Inspectie SZW zitten met de huidige aanpak de ondernemer dichter ‘op de huid' met (dwang-)invorderingsmaatregelen. Bijvoorbeeld door beslaglegging of aansprakelijkstelling. Ook kunnen de Belastingdienst en de Inspectie SZW gezamenlijk overgaan tot het aanvragen van een faillissement waardoor het malafide bureau van de markt wordt gehaald.
 
Verder worden oude belastingschulden van zogenaamde failliete bedrijven die in een andere regio of vorm een doorstart maken makkelijker alsnog geïnd.
 

Bron: ANP/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

0

Gerelateerde artikelen